• penzion Kitty - turistika v Jizerských horách - 8 dní: 4.490 Kč - červen až říjen 2020
  • Azorské ostrovy - turistika a poznávání - 9 dní: 33.980 Kč nebo 13 dní: 52.980 Kč - červenec až září 2020
  • Skotsko - Ostrov Skye a západní vysočina - turistika a poznávání - 11 dní - cena 31.980 Kč - červen/červenec 2021
  • Skotsko - West Highland Way - 11 dní - cena 27.980 Kč - červen/červenec 2021

namibie

Namibie - Velký okruh

(poznávací | letecky | 14 dní)

Zájezd do Namibie vám představí Afriku tak, jak ji znáte z řady filmů nebo knih minulého století. Největší turistickou atrakcí Namibie je národní park Etosha, jeden z nejúžasnějších parků divoké africké zvěře. Čeká na vás skvělé safari včetně nočního pozorování zvířat u přírodních napajedel. Další specialitou Namibie jsou písečné duny pouště Namib, prehistorické malby původních obyvatel této části Afriky i specifické pobřeží jižního Atlantiku. Setkáte se i s plachými gepardy a úctu vzbuzujícími bílými nosorožci.

Termíny a ceny 

25. 08. – 07. 09. 2020 (út – po) 78.990 Kč rezervovat

Povinný příplatek: 3x večeře (Twyfelfontain, Waterberg, Waltevrede) = 1.490 Kč.
Safari s nosorožci (Waterberg) = 990 Kč.
Příplatek za jednolůžkový pokoj = 12.990 Kč.
Komplexní cestovní pojištění a pojištění storna = 1540 Kč.

Program zájezdu

1. den - odlet z Prahy do NAMIBIE; let s přestupem trvá cca 16 - 18 hodin

2. den - dopoledne přílet do hlavního města Namibie – Windhoeku; odpoledne krátký přejezd na sever Namibie do oblasti města Okahandja, zastávka na jednom z největších tržišť Namibie, které se specializuje především na řezbářské výrobky, město má velký význam pro kmen Herero; ubytování v hotelu

3. den - dopoledne návštěva rezervace Okonjima, která se specializuje na záchranu gepardů, dále pokračování v cestě do oblasti Waterberg Plateau, tento obrovský masiv z pískovce je dlouhý 50 kilometrů a 16 km široký; izolovaná náhorní plošina je domovem mnoha druhů zvěře a více než 200 druhů ptactva; fakultativně možnost safari terénními vozy, při němž můžete spatřit zebry, žirafy a především unikátní bílé nosorožce, za příznivých podmínek se k nim můžete přiblížit i na méně než 10 metrů; nocleh v lodgi uprostřed rezervace, společnost Vám zde bude dělat i místní tlupa opic

4. den - dopoledne se vydáme na procházku podél náhorní planiny typickou africkou krajinou; odpoledne se přesunem dále na severovýchod, do městečka Grootfontein, kde se nachází největší meteorit na světě - HOBA, vážící kolem 50 tun; nocleh

5. den - dopoledne zastávka v městě Tsumeb, která bude sloužit především na doplnění zásob na další cestu; kolem poledne příjezd do národního parku Etosha (v jazyce Sanů "Velké bílé místo"), do rezervace vjedeme na jejím východním konci (poblíž Namutoni); safari v NP Etosha bude jedním z vrcholů této vaší namibijské expedice, safari v Etoshi je jedinečné, nádherné a jen těžko srovnatelné se safari v jiných afrických zemích, čeká na vás pestrá paleta zástupců zvířecí říše u vodních napajedel - zebry, žirafy, pakoně, hyeny, sloni, lvi, antilopy; ale hlavně neskutečná volnost pohybu - jen vy sami si rozhodnete, kam se pojedete podívat, vybírat si můžete z řady napajedel, mezi ta nejoblíbenější (nejen turisty, ale především africkou zvěří) patří napajedlo Okaukuejo s vysokou koncentrací zvěře, možnost pozorování zvěře u napajedla; nocleh uprostřed parku v lodgi Halali; v noci vás možná vzbudí řev lvů, za svítání budete moci pozorovat stádo žiraf pasoucích se jen pár desítek metrů od vašeho bungalovu; těšit se můžete i na v trávě ukryté leopardy, kteří se v okolí Halali vyskytují nejčastěji

6. den - dopoledne pokračování safari a pozorování zvěře v národním parku Etosha; v okolí napajedla Sueda se pokusíme nalézt gepardy; zamíříme rovněž k napajedlu Auis, které je oblíbené především sloními stády; před odjezdem se ještě zastavíme v safari campu Okaukuejo; z parku vyjedeme Andersonovou branou v jihozápadní části rezervace kolem poledne; odpoledne pak přejezd do oblasti Kamanjabu - návštěva vesnice Himbů s proslulými himbskými krasavicemi v kožených sukénkách a potřených směsí rudé hlinky a másla; zastávka u Peet Alberts Rock - místa prehistorických skalních kreseb kmene Sanů; nocleh v Kamanjabu

7. den - přejezd Hererským územím do oblasti Damaralandu a údolí Twyfelfontein; Damaraland - pokrývající většinu této oblasti, je pojmenována po lidu Damara, kteří tvoří většinu zdejší populace, velké prostory jedné z posledních afrických "neoficiálních" divokých oblastí, kde žijí volně zebry, žirafy, antilopy, sloni i černí nosorožci, zatím stále ještě zůstávají bez omezujících plotů; především stádo unikátních pouštních slonů nespatříte nikde jinde na světě, k setkání s těmito slony je však třeba mít i trochu štěstí, pláně Damrlandu jsou opravdu rozlehlé; čekají zde na vás tisíce let staré skalní malby a rytiny, malby Sanů, Twyfelfonteinské malby (UNESCO) - vytvořili pradávní umělci (Křováci); sekáním do tvrdého povlaku, který kryje místní pískovec, za staletí se tato vrstva přelila i přes samotné malby a chránila je tak před erozí; většina z nich je starší než 6.000 let, tedy vznikla zhruba v době kamenné; vědci identifikovali nejméně šest odlišných fází vzniku, z motivů tu najdeme často zvířata, zvířecí stopy a geometrické znaky, ale kupodivu je tu jen poskrovnu lidských postav; zastavíte se u Zkamenělého lesa (Petrified Forest) - místě, kde se dochoval miliony let staré stromy i podivuhodná endemická rostlina Welwitshia Miralibis, které jsou svědkem afrického dávnověku;nocleh v oblasti Damarlandu

8. den - dopoledne navštívíte ojedinělé geologické útvary v chráněné oblasti Organ Pipes a také spatříte Burnt Mountain (Spálenou Horu), která jakoby vzplane při dotyku s paprsky vycházejícího či zapadajícího slunce; dále kolem nejvyššího horského masivu Namibie – Brandbergu; Brandberg ukrývá ve svých skalách tisíce prehistorických maleb a rytin starých 2.000 let, z nich nejznámější je White Lady (Bílá paní), abyste spatřili namibijskou "Bílou paní" vydáte se pěšky úzkým skalnatým kaňonem společně s místním africkým průvodcem do srdce Brandbergu (vycházka trvá cca 2 hodiny); dále po cestě budete mít možnost nákupu místních krystalů a polodrahokamů; Nocleh poblíž městečka Uis

9. den - dopoledne přejezd lokalitou Tsiseb k Atlantickému oceánu; v dálce spatříte i horské panoráma Spitzkope; kolem poledne dorazíte na pobřeží Atlantického oceánu, kde zamíříte nejprve na návštěvu mysu Cape Cross a tzv. Pobřeží koster (Skeleton Coast); na mysu Cape Cross žije obrovská lachtaní kolonie, Skeleton Coast patří k nejopuštěnějším místům na Zemi a také k nejchladnější části Namibie; zastavíte se na místě, které bylo v minulém století centrem těžby guána, bývalý provoz nese i významnou českou stopu; odpoledne se pak poblíž Henties Bay přesvědčíte, že i dnes je Skeleton Coast stále věrné své pověsti, vrak lodi Zeila těsně u pobřeží o tom svědčí více než výmluvně; pozdě odpoledne přejezd do Swakopmundu - v typickém "německém" koloniálním městečku budete moci ochutnat místní kulinářské speciality - mořské plody, ryby či steak z antilopy; nocleh ve Swakopmundu

10. den - ráno vyrazíte do přístavního města Walwis Bay - na jeho okraji se nachází početná kolonie plameňáků a pelikánů; dále vás čeká cesta přes kaňony Kuiseb a Ghaub během níž překročíme i obratník Kozoroha; odpoledne dorazíme do Solitaire - jednoho z mála obydlených míst uprostřed pouště Namib; zde budete mít možnost ochutnat speciality proslulé místní pekárny; pokračování v cestě a nocleh v oblasti Sesriem (Waltevrede)

11. den - ráno se vydáte do srdce pouště Namib - čekají nás nekonečné pláně, červené písečné duny a kamenné hory, krajina je velmi rozmanitá: od písečných dun přes travnatou poušť až po izolované horské hřebeny, vyskytují se zde velká stáda přímorožců, antilop skákavých, zeber, dále zde také můžete spatřit třeba kudu, hyeny, šakaly či pštrosy; dopoledne dorazíme do oblasti SOSSUSVLEI: Sossus Vlei je jedním z nejznámějších míst Namíbie - ohromná mělká pánev ležící uprostřed červených písečných dun, které se zvedají až 200 m nad okolím, zastavíme se i u jedné z nejvyšších dun světa - DUNE 45, sami si budete moci vyzkoušet, zda dokážete vystoupat až na její vrchol; terénními džípy pak přejedete do srdce pouště Namib - údolí Sossuvlei, mezi písečnými dunami můžete podniknout pěší výlet do Dead Vlei (Mrtvého údolí) - rozpraskaná pánev se zbytky mrtvých stromů - nejfotogeničtější místo Namibie; odpoledne přejezd zpět do centrální části Namibie, nocleh poblíž města Rehoboth u jezera Oanob

12. den - dopoledne přejezd do Windhoeku, ddpoledne prohlídka města: jedinečná meteoritická fontána, která byla vytvořena z 33 meteoritů, nalezených u města Gibeonu počátkem 20. století; dominanta Windhoeku - Christuskurche - nejstarší stavba Alte Feste a Inkoustový palác - dnešní sídlo parlamentu; nocleh ve Windhoeku

13. den - dopoledne odjezd na letiště, kolem poledne odlet z Windhoeku zpět do Evropy

14. den - přílet do Prahy v průběhu dne

Cena zahrnuje: letenku; ubytování: 11x v hotelu nebo lodge kategorie 2*-4* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím); 11x snídaně; dopravu terénními auty nebo mikrobusem; služby českého průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy a drobné výdaje: cca 1400Kč; národní parky Etosha, Namib Naukluft, Cape Cross, Brandberg - 80 NAD (cca 150 Kč); vízum pro vstup do Namibie - platba na letišti při příletu (1.080 NAD = cca 72 USD); safari za nosorožci (Waterberg Plateu) = (990 Kč); přejezd džípy do Sossusvlei - 170 NAD (cca 300 Kč) a rezervace Okonjima (gepardi) - 450 NAD (cca 800 Kč) – zájem hlaste při objednávce zájezdu; povinný příplatek 3x večeře (Twyfelfontain, Waterberg a Waltevrede )=1490Kč – v místě není jiná možnost stravování; večeře a další stravování; cestovní pojištění a pojištění storna

Doplňující informace

Vízum: Od 1.1.2020 je možné získat víza pro vstup do Namibie při příletu přímo na letišti ve Windhoeku. Poplatek činí aktuálně 1080 NAD, tedy cca 72 USD.

Ubytování: Co je to lodge? Lodge je označení pro typ ubytování v přírodě. Může a nemusí být kvalitnější než hotel. Jedná se o 2lůžková pokoje s vlastním sociálním zařízením. Kapacita turistické infrastruktury (ubytování, doprava apod.) je v Namibii omezená. Proto je třeba plánovat tento zájezd s velkým předstihem. Doporučujeme objednat co nejdříve. V některých odlehlejších lokalitách může být ubytování poněkud jednodušší. Některé objekty nabízejí i bazén.

Stravování: Součástí ubytování je snídaně. V každém ubytovacím místě je nabízena večeře. Buď formou jednotného menu nebo bufetu. Případně výběrem z jídelního lístku jako v běžné restauraci. Ochutnat tak budete moci některé africké speciality - např. steak z antilopy či grilovaného krokodýla. V některých místech je nutná rezervace (a tedy i platba) předem. Ceny za večeři si pohybují v relaci od 120 do 350 NAD (200 - 550 Kč). Ceny nápojů se pohybují v relaci 15 - 25 NAD (pivo, cola, džus). Ceny v obchodech srovnatelné s ČR.

Doplňující informace ke stravování: V některých odlehlejších částech Namibie jsou možnosti stravování omezené. Ubytovací objekt je tak zpravidla jedinou možností stravování (zpravidla večeří) v širém okolí. Ubytovací zařízení, zejména pak ty s menší ubytovací kapacitou, však zpravidla nemají klasickou restauraci (s možností objednávek večeří "a la carte"), ale nabízejí možnost přípravy večeře na základě objednávky předem. Tj. večeře se objednává již při rezervaci pobytu. Z těchto důvodů je vhodné se s předstihem rozhodnout, zda budete mít o zajištění večeří zájem. Příplatek za večeře se pohybuje v relaci 250 - 550 Kč za osobu. Liší se dle lokality, různá je i forma. V některých případech se jedná o klasické servírované menu, v jiných lokalitách o plnohodnotný bufet style. V základní ceně zájezdu je nabízeno vždy ubytování se snídaní. Jednalo by se tedy o příplatek k celkové ceně zájezdu, který je na úvaze klienta. Lokality Windhoek a Swakopmund nabízejí dostatek možností pro individuální stravování. Večeře tedy předem nezajišťujeme. V případě ubytování v Oando (11. den) a v Kamanjabu jsou ubytovací objekty vybaveny klasickou restaurací. Klient se tedy může rozhodnout až na místě.

Očkování: Pro návštěvu Namibie není nutné žádné očkování. Doporučujeme očkování proti žloutence (A i B).

11C-namibie-sossusvlei
antilopy-etosha
Img_1278
Img_1662
Img_2003
Img_2345
Img_2449
sloni twyfel
sosuvlei
titul1
titul2

Rezervace zájezdu - poznávací

zájezdy podle typu

zájezdy podle dopravy

zájezdy podle země

Kontakt

TELEFON A E-MAIL

informace k zájezdům po telefonu: po-pá 8 - 17 hod

tel: (+420) 483 300 300
fax: (+420) 483 300 300
mobil: (+420) 724 104 083

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


KANCELÁŘ

CK KATU
Lučany 703
468 71 Lučany nad Nisou


PROVOZUJEME TAKÉ

penzion KITTY
v Jizerských horách

www.penzionkitty.cz